loader

"U svemu što činimo, ono što nas pogoni je uspjeh naših klijenata, jer tek njihov uspjeh je naš uspjeh."

Što možemo ponuditi:

Capital Media d.o.o. je poslovni subjekt pravno registriran, stručno i tehnički osposobljen, te ovlašten, izravno, kao zastupnik ili putem ugovora o suradnji ili posredovanju sa akreditiranim i provjerenim stručnim osobama i tvrtkama, zakonito obavljati slijedeće djelatnosti:

 

 • financijsko i investiciono posredovanje na tržištu kapitala
 • kreditno i/ili leasing posredovanje, ugovaranje i posredovanje u faktoringu
 • organizacija i/ili (preuzeta) naplata potraživanja
 • procjene boniteta i/ili vrijednosti poslovnih subjekata

 

 • istraživanje i ispitivanje tržišta, tržišne ili prostorne strategije razvoja
 • razvoj novih proizvoda ili usluga, patentna zaštita u zemlji i inozemstvu
 • tržišno povezivanje, savjetovanje, posredovanje i zastupanje
 • izrada marketinškog plana i promidžba

 

 • vođenje financijsko-materijalnog poslovanja, računovodstva i platnog prometa
 • izrada investicijskih elaborata, poslovnih planova i studija izvodljivosti
 • upravljanje i poslovno savjetovanje uz investiciona ulaganja i razvoj
 • organizacija i pomoć glede oblika preustroja ili osnivanja poduzeća

 

 • posredovanje ili savjetovanje u prometu i procjene vrijednosti nekretnina
 • administrativno-tehničke i tajničke usluge, prijevodi engleskog i talijanskog jezika
 • prijem, organizacija i redistribucija elektronske i dr. pošte i poruka
 • organizacija i/ili izdavaštvo elektronskih i tiskovnih publikacija
na vrh