loader

EU PROJEKTI

Unaprjeđenje poslovanja poduzeća Capital Media d.o.o. kroz rad u „oblaku“

 

 

EU fondoviEU fondovi

 

 

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovanja poduzeća Capital Media d.o.o. kroz rad u „oblaku“

 

Kod projekta: KK.03.2.1.19.1150

 

Kratak opis projekta:
Kroz ubrzanje rada zaposlenika poduzeća i planiranje njihovog radnog vremena, unaprjeđenjem
poslovnih procesa upravljanja ljudskim potencijalima, vrijeme potrebno za standardnu uslugu koju
poduzeće nudi smanjilo se za 20% te se vrijeme prenamijenjuje na drugi posao, što se pozitivno
odražava na poslovanje poduzeća.
Softversko rješenje koje je poduzeće nabavilo odnosi se na računovodstveni program koji nudi opciju
vođenja računovodstva na daljinu, putem „oblaka“ što poduzeću predstavlja nužno unaprjeđenje
koje mu omogućava preuzimanje poslova diljem Republike Hrvatske, ali i van njenih granica, jer za
pružanje usluga klijentima više nije potrebno koristiti dokumentaciju u fizičkom obliku već ona može
biti preuzeta iz „oblaka“, u elektroničkom obliku, što je ključan preduvjet za ugovaranje poslova bez
obzira na lokaciju klijenta.
Osim softverskog rješenja, poduzeće je nabavilo prijenosna računala kako bi mogli koristiti
novonabavljeni napredni softver, a koji su poduzeću potrebni za preuzimanje novih poslova i jačanja
konkurentnosti poduzeća provedbom predloženog projekta
Provedba projekta rezultirala je unaprjeđenjem i ubrzanjem postojećih poslovnih procesa čime se
poboljšala učinkovitost i nastavno na navedeno, financijski rezultati poslovanja poduzeća. Novi
sustav omogućuje kvalitetnije upravljanje financijama vezano uz poslove poduzeća te smo u
mogućnosti bolje planirati troškove za svoje klijente.

 

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 143.500,00 HRK

 

Iznos EU potpore: 93.131,50 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 01/01/2020- 01/07/2021

 

Kontakt osoba: Martina Ilijana Horvat, horvat@capital-media.hr

 

Više informacija na: https://www.strukturnifondovi.hr/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

na vrh