loader

O NAMA

DRUŠTVO I POSLOVANJE

Tvrtka CAPITAL MEDIA d.o.o. osnovana je rješenjem Trgovačkog suda u Karlovcu, 31. kolovoza 2001.g., pod brojem MBS 020031076. Uplaćeni i upisani temeljni kapital članova iznosi 500.000,00 kn. Bilančna pozicija pozitivno akumuliranog kapitala Društva na dan 31.12.2017. iznosi 1.025.844,00 kn.

 

Društvo nosi matični (porezni) broj MB 1577549 prema Obavijesti o razvrstavanju DZS od 03. rujna 2001.g. i NKD oznaku glavne djelatnosti 65230 – poslovno savjetovanje i financijsko posredovanje, odnosno prema NKD 2007 nadalje oznaka je preinačena u 70.22 – poslovno savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Društvu je dodijeljen OIB 65048843011. Tvrtka je u 100% privatnom vlasništvu. Zakonski zastupnik i direktor je Damir Cvitešić.

 

Društvo od osnutka uredno podmiruje sve svoje tržišne i fiskalne obveze, te kontinuirano profitabilno i likvidno posluje, nikada nije bilo u gubitku niti je imalo evidentiranih sredstava za isplatu bez pokrića. Godišnji obujam neto prihoda se kreće na razini oko 1,5 mil kn prema strukturi isključivo plasmana vlastitih usluga.

Capital Media d.o.o. održava stabilnu i kvalitetnu tržišnu poziciju. Preko 2/3 godišnjeg prihoda ostvaruje se od stalne klijentele, uz ugovore o kontinuiranoj suradnji i pružanju usluga poslovnog savjetovanja, računovodstva, pravnih usluga, tržišnog posredovanja i sl. Ostatak prihoda realizira se nizom uglavnom jednokratnih usluga, za klijentelu koja dolazi isključivo putem preporuke, a pretežito se radi o poslovima investicija (upravljanje projektima, kreditni poslovi i financijska posredovanja, izrada marketinških strategija, poslovni planovi i sl.) i/ili kupoprodaja poslovnih (proizvodnih) prostora.

 

Značajan dio klijenata čine poduzetnici ili grupacije iz inozemstva, za čije potrebe vršimo i uslužni management domicilno uspostavljenih podružnica ili povezanih društava, često u kompleksnijoj mreži koja uključuje rad na više okolnih ino-tržišta.

 

Društvo je kroz godine uspješnog poslovanja ostvarilo akumuliranu (zadržanu) dobit, te u vlasništvu ima financijsku imovinu, pokretnine (uredska oprema i vozila) i nekretnine (zemljište i poslovno-stambeni objekt neto 296 m2 u Karlovcu, te zemljište i poslovni prostor 97,52 mu Zagrebu), ukupne tržišne vrijednosti preko 4.100.000,00 kn.

 

Statička vrijednost društva (Imovina umanjena za obveze) prema vrlo konzervativnoj procjeni iznosi neto + 3,25 mil kn.

 

Capital Media d.o.o. je za preuzete obveze sposobno jamčiti materijalno do iznosa 3.000.000,00 kn sukladno vlastitoj neto vrijednosti, te je dodatno kvalitetno i odgovarajuće osigurano za rizike profesionalne odgovornosti iz djelatnosti.

Društvo je zbog izuzetnog boniteta i povezanih osobnih jamstvenih sposobnosti članova odnosno uprave, po potrebi, provjereno sposobno položiti bankovno jamstvo za dobro izvršenje posla u deseterostrukoj vrijednosti vlastitih resursa.

 

Društvo je prema ocjeni renomiranih credit reporting agencija FININFO / EL koncept d.o.o. razvrstano u najvišoj A+ kategoriji pouzdanosti, te po razvrstavanju POSLOVNA HRVATSKA / Bisnode d.o.o. nositelj AAA zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti, dakle u društvu najboljih već preko deset godina uzastopno, sa kontinuiranim rastom prihoda, dobiti i svih relevantnih ekonomskih pokazatelja.

 

STRUČNI TIM

CAPITAL MEDIA d.o.o. upošljava prosječno 7 + 2 djelatnika, od čega su po strukturi najmanje 5 osoba sa VSS i više, sa stručnim obrazovanjem odnosno znanjima iz pravno-ekonomskog područja i značajnim iskustvom profiliranim radom u malom i srednjem poduzetništvu, jedinicama lokalne samouprave, te suradnjom u svrhe realizacije investicionih ulaganja. Društvo redovito ima i dva djelatnika na stručnom osposobljavanju (VSS) bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

 

Za potrebe upravljanja projektima koristi se također resursna osnova ustaljene mreže do 20-ak vanjskih stručnih suradnika, interdisciplinarno ili specifično profiliranih. Za svaki preuzeti projekt formira se posebni stručni tim, uvijek u sporazumu sa naručiteljem, uz osobne reference i individualno utvrđeni opseg odgovornosti.

MISIJA

Djelovati neposredno (B2B) kao cjeloviti (one-stop-shop) inter-disciplinarni servis malom i srednjem poduzetništvu, pružajući mogućnost poduzetniku da usredotočeno obavlja svoju gospodarsku djelatnost, koristeći našu pomoć kroz: poslovno savjetovanje u organizaciji i upravljanju, stručne usluge iz oblasti pravnog, ekonomskog, računovodstvenog, poreznog, tehničko-tehnološkog, marketinškog i dr. konzaltinga, tržišnog povezivanja, zastupanja i/ili posredovanja.

VIZIJA

Postati prepoznatljiv i uvažen čimbenik u donošenju poslovnih odluka, nezaobilazni dio poduzetničke infrastrukture u savjetovanju, planiranju poslovanja i investicijskih ulaganja, procjeni rezultata (boniteta, vrijednosti), pružajući kontinuirani out-source projektni, management i računovodstveni servis na Alpe-Adria području, te biti nositelj glavnine projektnih investicija za značajni segment poduzetništva u RH, uz najveću moguću međunarodno priznatu certifikaciju društva, kao i odgovornih osoba.

CILJEVI

  • Do kraja 2017. uspostaviti centar za malo i srednje poduzetništvo u Zagrebu
  • Do kraja 2018. uspostaviti centar za malo i srednje poduzetništvo u Rijeci
  • Do kraja 2020. dovršiti Eu i tuzemna formalna povezivanja u akreditiranom ISO 9001 lancu

VRIJEDNOSTI

Društvo uspostavlja odnose na tržištu u sljedećim odrednicama i okvirima:

Predanost

Naši klijenti zavređuju naše najveće napore, predanost i kreativni entuzijazam

Izvrsnost

Ne postoji nešto samo ‘dovoljno dobro’, rezultati našeg rada su ono što ostavljamo iza sebe kao naš trajni zapis svakog preuzetog zadatka

Poštovanje

Posao je neprekidni ljudski trud – ne igra, strateška kampanja ili ‘mi protiv njih’

REFERENCE

Društvo može ponuditi niz referenci iz svakog pojedinog područja registrirane djelatnosti, a često se kod pojedinih stalnijih klijenata isprepliću praktički svi oblici poslovne suradnje koje Capital Media d.o.o. ima u ponudi.

 

Ukupan broj korisnika naših usluga prelazi pet stotina pravnih odnosno fizičkih osoba (obrta), dok je broj izvedenih projekata (izvršena nova ulaganja, ostvarena financiranja, osnivanja ili restruktuiranja društava i dr.) sada znatno veći od 400.

 

Društvo djeluje na ukupnom području RH, iako je natpolovična većina poslova izvedena u Zagrebačkoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji. U zadnje dvije godine značajan je rast plasmana i u Istarskoj, te Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osim tuzemno, društvo svoje usluge plasira i u inozemstvu, poglavito u susjednim EU zemljama (Italija, Austrija, Slovenija, Češka, Rumunjska, Bugarska, Grčka) te zemljama ex Jugoslavije (BiH, Crna Gora, Makedonija).

 

Izrazito je važno napomenuti da Capital Media d.o.o. nije nikada u poslovnoj povijesti bilo u sporu sa naručiteljem (ili bilo kojom drugom pravnom ili fizičkom osobom), što je svojevrstan presedan koji svjedoči i o kvaliteti izvedbe.

 

Iz poštovanja prema klijentima, te nadasve obzirom na obvezu zaštite korisničkih podataka, izravni kontakt odnosno preporuka osigurava se na izričiti i obrazloženo opravdan pojedinačni zahtjev.

 

U nastavku je prikazan pregled većih i kompleksnijih projekata gdje je Capital Media d.o.o. bilo voditelj odnosno stručni suradnik uključen u znatni dio izvedbe, često u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, institucijama RH, te u određenom broju primjera izvršitelj u ime i za račun nekolicine kompatibilnih korisnika istovremeno.

 

Poslovna zona Otočac

Drvno industrijski kompleks, Ferotehna d.o.o., Cosepi Ino Holz d.o.o., Drvorez Ino d.o.o., Drvo Stil d.o.o. i dr.
(128.000 m2 industrijske zone, izravna ulaganja od preko 50 mil kn, investicijski kredit PBZ d.d. od 3.450.000 Eur, jamstveni okvir Hrvatske šume d.d. 5 mil kn, 145 uposlenih)

Općina Gvozd

Poslovna zona Hrvatskog narodnog preporoda Gvozd
GvozdAmb d.o.o., Eurobus Int d.o.o., EuroAmb d.o.o. i dr.

(6 poslovnih subjekata, 47.000 m2 poslovnog zemljišta u zoni, izravna ulaganja od preko 28 mil kn, razvoj proizvodnje specijaliziranih vozila i opreme, strateško povezivanje ino-partnera uz 95% izvoza u prvih pet godina poslovanja)

Općina Josipdol

Poslovna zona DIG Josipdol d.o.o.
Agro Folija d.o.o., Sky Plastic International d.o.o., Mala Kapela d.o.o. i dr.

(industrijsko-poslovna zona od 104.000 m2 sa vlastitim željezničkim odvojkom i tehnološkom vodom, kompleks drvne proizvodnje, građevinska operativa, metaloprerađivački pogon i tvornica plastičnih folija od recikliranih PET materijala, izravna ulaganja od preko 20 mil kn, investicijski kredit HBOR i ERSTE Bank d.d. od 1,85 mil Eur, 100% izvoz)

Drvno-industrijski kompleks Gvozd II

Dren drvo d.o.o., Paner Produkt d.o.o.

(43.000 m2 industrijskog zemljišta, dvije pilane, peletara, masiv i elementara, izravna ulaganja od preko 20 mil kn, investicijski krediti Hypo A.A. Bank d.d. i HBOR ukupno 1,75 mil Eur, 40 uposlenih uz izvozni program od 75% proizvodnje)

Grad Karlovac

Poslovna zona Logorište, TC Billa, Montcogim Plinara d.o.o., DIP Karlovac d.d., TC SuperNova, Hrvatski zavod za zapošljavanje RC Karlovac – poduzetnički edukator, Ministarstvo branitelja, PU Karlovac – inkubator

Zagrebačka županija

Poduzetnik I i II ovl. konzultant; Plešivička vinska cesta, Cro-Tram konzorcij, Udruženje obrtnika Jastrebarsko

Karlovačka županija

Poduzetnik I i II ovl. konzultant; KA trade d.o.o., D-Color d.o.o., Izgradnja Marinković d.o.o., Grama Gradnja d.o.o., Simgro d.o.o., Agroprojekt d.o.o. , MC Trade d.o.o., Lav 1985 d.o.o., Damon d.o.o. i dr.

Ozalj

Bio-diesel kogeneracija, Modibit d.o.o., PZ Ozalj – klaonica Vardijan

Grad Slunj

lokalitet Rastoke, Kamp kanjon Mrežnice, Gaj d.o.o., Kordun d.o.o., Slunjčica d.d., Festival modem d.o.o. i dr.

Grad Rovinj

Strategija razvoja agro-turizma, loc. Cisterna, Monsena, P. Croce

Grad Vodice

turistička i sportsko-rekreativna zona Račice, PZ Srima

Općina Brinje

Mapa razvoja općine Brinje – Micro projekt d.o.o.

Općina Grabovac

Info zeleni punkt i Kamp Plitvice, Rotoplast d.o.o. i dr.

Općina Draganić

Strategija razvoja općine Draganić – Nova sinteza d.o.o.

Krnjak – razvoj zadrugarstva

PZ Krnjak, BZ Victus Eko, BZ Dom

Općina Konavle

razvoj agro-turističke destinacije, PZ i OPG Alamat

Pelješac – Ston

Turistički i etno-eko kompleks Villa Koruna – Koruna d.o.o., Mali Ston, Solana Ston d.d. i Pelješac muzej vina i soli, Vinarija Madirazza

Rijeka

Kontejnerski terminal II, Tržnica Rijeka, Paner d.o.o., Smrekar d.o.o., i dr.

Poreč

Zlatna d.o.o., kamp Vila Materada i dr.

Sunja

Varda d.d., Sava d.o.o., Robur d.o.o., SIMGRO d.o.o.

Ino-grupacije

Capital Media d.o.o. višegodišnji je zastupnik i nositelj poslovanja u RH odnosno regiji za niz sljedećih renomiranih ino-grupacija:

  • AMBITALIA / ARICAR s.p.a. Cavriago (It)
  • ARKIMEDICA s.p.a., Reggio Emilia (It)
  • Gruppo PIANTONI – s.p.a./S.n.c., Bergamo (It) + Cosepi France, Aiglun (Fr)
  • AGRITALIA s.pa. Treviso (It)
  • MITTEL FINANZ group (At) / Mittel finanz Holding Ges.m.b.h. (D)
  • ICAP Group s.r. (Atena, Sofija, Bukurest, Beograd)
  • FERRARA ARTURO & Co. S.r.l., Udine (it)

na vrh