loader

Poslovno savjetovanje intro CABBS

15.07.2018 13:33
capital media poslovno savjetovanje

Što je “poslovno savjetovanje” ?

 

Poslovno savjetovanje je zanimanje koje utvrđuje status i opće operativne procedure vezane uz određeni
poslovni subjekt ili tvrtku. Kao dio ovog procesa, poslovni savjetnik će također nastojati prepoznati
načine kako bi se poboljšao sveukupni model poslovanja te pomoći poslovnim subjektima u što boljem
iskorištavanju postojećih resursa. Poslovno savjetovanje uključuje također i proces projektiranja
mogućih metoda budućeg rasta te načina pripreme istih kako bi se inicirao taj rast.

Definicija je: “Proces pomoću kojeg stručnjak ispituje stanje jednog poslovanja i preporučuje rješenja ili strategije za upravljanje istog”

 

Koja područja obuhvaća poslovno savjetovanje?

 

Poslovno savjetovanje obuhvaća razna područja, zapravo, sve povezano s vođenjem jednog poslovanja ;
primjeri uključuju prodaju, marketing, operativno upravljanje, financije, ljudske potencijale,
proizvodnju, informacijske tehnologije, poslovno planiranje. Stručnjaci koji rade u okviru poslovnog
savjetovanja mogu izabrati različite pristupe svome poslu. Jedan od pristupa je specijalizacija u
jednoj ili nekoliko tipova industrije. Neki drugi poslovni savjetnici odluče se ponuditi svoje usluge
preko širokog spektra industrija. Drugi se pak više vole usredotočiti na projekte poslovnog
savjetovanja koji su skrojeni po potrebama malih poduzeća ili velikih tvrtki.?

Kada i u kojoj situaciji bih trebao potražiti usluge poslovnog savjetnika?

 

Uobičajene situacije u kojima se koriste usluge poslovnih savjetnika su: poduzetnici početnici, tvrtke koje se žele proširiti, tvrtke koje žele unaprijediti poslovanje, tvrtke u krizi, tvrtke koje žele izmjene u sistemu i procedurama poslovanja.
Velika je vjerojatnost da će tvrtka posegnuti za uslugama poslovnog savjetovanja u slučaju kada postoji prisutnost čimbenika koji sprečavaju tvrtku u ostvarivanju svog punog potencijala. Uprava tvrtke je često svjesna ili barem sumnja na razlog koji sprečava njen rast. Poslovni savjetnici ispituju sveukupnu operaciju, a zatim počinju sistematično procjenjivati funkciju svakog dijela modela, uključujući upravljanje i nadzorne funkcije. Istovremeno, poslovni savjetnik identificira određena problematična područja i počinje izradu strategije kako bi se otklonili postojeći problemi.

Svatko tko razmišlja o osnivanju obrta, čak i onaj koji neće imati niti jednog zaposlenog, napravio bi dobar potez kada bi surađivao sa poslovnim savjetnikom. Znanje i iskustvo mogu pomoći novom vlasniku malog poslovanja u izbjegavanju čestih pogrešaka, uključujući i probleme koji mogu dovesti do kazni za porezne prekršaje.

Što mogu očekivati od poslovnog savjetnika?

 

Poslovno savjetovanje može se podijeliti u tri područja: otkriće, procjena i restrukturiranje.

  • Otkriće uključuje upoznavanje sa kulturom poslovanja, uključujući i način na koji poslovanje trenutno posluje.
  • Procjena uključuje identifikaciju imovine i obveza uključene u taj postojeći model.
  • Restrukturiranje se fokusira na izgradnju postojeće imovine, istovremeno pretvarajući obveze u imovinu ili uklanjanje same obveze.

Stoga je vrlo važno jasno definirati i dogovoriti razlog sudjelovanja poslovnog savjetnika. Često klijent vjeruje da postoji određeni problem za koji misli da ga poslovni savjetnik može riješiti. Međutim, prije prihvaćanja zadatka, poslovni savjetnik mora biti siguran da se slaže sa klijentom oko definicije problema; poslovnom savjetniku mora biti dopušteno doći do vlastitog zaključka o tome što je problem i koliko bi teško rješenje moglo biti. Za klijenta nije neuobičajeno da se previše fokusira na problem te da ga čak sam i stvori, ili vidi samo simptome, a ne važne čimbenike; ponekad čak i želi od poslovnog savjetnika da sam “otkrije” neke aspekte problema.

Što mogu dobiti od dobrog poslovnog savjetnika?

 

Poslovni savjetnici spadaju u dvije kategorije: “stručnjaci” i “proces-poslovni savjetnici”. Od “stručnjaka” se očekuje temeljito znanje pojedinog područja. On daje savjete organizacijama, a fokusira se na pronalaženje rješenja koja se temelje na spektru znanja poslovnog savjetnika. Dominantna perspektiva u takvim konzultacijama jest potraga za “pravim rješenjem”. Savjet stručnjaka vrlo vjerojatno neće imati nikakvog učinka osim ako je organizacija sposobna pretvoriti savjet u djelo. Poslovni savjetnik “stručnjak” bit će od najveće koristi organizacijama koje već imaju nadležnost za provedbu razvojnih procesa.

“Proces-poslovni savjetnik” pridonosi učenju i razvoju procesa koji omogućuju organizaciji da rješava sama svoje probleme. “Proces-poslovni savjetnik” želi doprinijeti rješavanju problema na način da postavi stvari na način da zaposlenici organizacije mogu nešto naučiti. U procesu, savjetnik je “izvršitelj promjene”. On pokušava pomoći organizaciji da sama rješava svoje probleme, a u isto vrijeme ih upućuje u organizacijske procese. On želi da budu svjesni mogućih posljedica te promjene, kao i tehnike intervencije koja potiče tu promjenu. Primarni posao “proces-savjetnika” nije nužno prenositi znanje i upućivati na rješenja. “Proces-savjetnik” se primarno bavi prenošenjem jednog pristupa, metoda te vrijednosti kako bi klijentova organizacija mogla dijagnosticirati i rješavati sama svoje probleme.

Što je potrebno učiniti s moje strane kako bi poslovni savjetnik učinio dobar posao?

 

Izrazito je bitno da je sudjelovanje poslovnog savjetnika jasno definirano i dogovoreno. Da bi se osigurali solidni temelji zadatka, usporedbe između klijentove i savjetnikove definicije problema moraju biti dio početne rasprave. Obje strane moraju biti spremne napraviti ispravke i promjene na njihova izvorna stajališta. To naravno ne znači da je ono što je odlučeno u toj fazi konačno i nepromjenjivo, obzirom da mnogi drugi razlozi mogu doći na površinu jednom kada započnu dijagnostički procesi. U bilo kojem trenutku klijent i savjetnik moraju biti spremni redefinirati problem nakon čega slijede daljnje rasprave i dogovori.

Važno je utvrditi na koji će način dvije strane sprovoditi zadatak. Prije nego se formira njihova strategija za zadatak trebaju se postaviti neka pitanja, npr. Koje će biti njihove međusobne obveze? Tko će činiti što, kada, kako? Želi li klijent jasno rješenje od poslovnog savjetnika ili želi razviti svoje rješenje, ali uz pomoć poslovnog savjetnika? Je li klijent spreman biti uključen tokom cijelog zadatka? Postoje li neka područja koja poslovni savjetnik mora sam pokriti, a da u to ne uključi klijenta?

Gdje/Kako pronaći dobrog poslovnog savjetnika?

 

Nije lako pronaći “dobre” poslovne savjetnike. U mnogim zemljama ne postoje propisi koji pokrivaju poslovne savjetnike i zapravo, svatko sebe može nazvati “konzultantom”. U Hrvatskoj postoje dvije organizacije koje se direktno bave akreditacijeom konzultanata. To su HAMAG, agencija za mala i srednja poduzeća Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te Udruga poslovnih savjetnika (UPS) . HAMAG-ovi konzultanti se uglavnom bave pružanjem pomoći malim i srednjim poduzećima u pristupanju voucher shemama, dok Udruga poslovnih savjetnika surađuje i više je specijalizirana za veće organizacije. Osim unaprijed spomenutih i Gospodarska komora, Obrtnička komora te Hrvatska udruga poslodavaca imaju članove koji su konzultanti.

Kako ću znati je li neki poslovni savjetnik dobar, a da ne riskiram izgubiti novac?

 

CABBS projekt je u fazi pripreme jedne nacionalne baze podataka konzultanata i poslovnih savjetnika, no trebati će još nekoliko mjeseci dok ista ne bude gotova. Projekt također pokušava poboljšati i nadograditi postojeći akreditacijski proces kako bi se tvrtkama omogućio odabir odgovarajućeg konzultanta te da se dobije “korist za novac”.

Što mogu očekivati i dobiti od regionalnih razvojnih agencija, poduzetničkih inkubatora i poduzetničkih centara?

 

Opet, nije lako pitanje, obzirom da svi oni djeluju na različite načine.

  • RRA su većinom financirane od strane lokalne samouprave i MINGORP-a te se bave ponajprije gospodarskim razvitkom. Međutim, CABBS projekt trenutačno provodi analizu RRA kako bi se ustvrdilo koje proizvode i usluge one pružaju malim i srednjim poduzetnicima. Trenutno neke od njih pružaju informacije i treninge, no ne sve.
  • Poduzetnički inkubatori se prvenstveno bave pružanjem nisko-budžetnim smještajem za poduzetnike početnike i nova poduzeća. No, oni isto tako pružaju informacije i savjete koji pokrivaju niz aspekata, kao pružanje uredskih usluga ili pružanje smještaja za sastanke njihovih klijenata.
  • Poduzetnički centri pružaju pomoć malim i srednjim poduzećima i obrtnicima; oni pružaju tehničku podršku, potiču i razvijaju poduzetništvo (mala i srednja poduzeća i obrti) te im je cilj potaknuti uspješnu provedbu poslovnog pothvata.

 

Kako odrediti cijene konzultantskih usluga te vrste savjetovanja i modele za izračun troškova i profita?

Cijene konzultantskih usluga se ogromno razlikuju. U mnogim slučajevima konzultanti gledaju na veličinu i složenost klijentovog poslovanja, no koliko god oni naplatili trebali bi donijeti profit sebi, a korist klijentu. Njihove cijene trebale bi biti pristupačne i konkurentne. Međutim, postoje faktori koji mogu iskriviti cijene, npr. voucher sheme, gdje je klijentov doprinos subvencioniran.

Najučestaliji oblik cijena je naplatiti po satu ili po danu. Kako bi ponudio cijenu za određeni zadatak konzultant pomnoži potrebno vrijeme za izvršenje zadatka puta stopa terećenja. Stopa terećenja je sveukupni trošak, koji uključuje očekivanu plaću i fiksne troškove konzultantske firme za određeni period, npr. 1 godina, podijeljeno sveukupno očekivano naplativo vrijeme, u danima ili satima. Umjesto toga, cijena se može odrediti ovisno o proizvodu, npr. $xxx za poslovni plan, ili fiksna cijena za 2 sata savjetodavne posjete.

Druga alternativa u cijeni bila bi naplata po rezultatima, “naknada za uspješnost”, npr. postotak sveukupne vrijednosti projekta. Osim naplaćenog vremena, konzultant će također imati specifične troškove po zadatku, koje mora na samom početku dogovoriti sa klijentom. Kako god, konzultant mora pokriti troškove i nadajmo se, ostvariti profit!na vrh